M.A. Programme in Current Trends in Linguistics

MA programme in Current Trends in Linguistics (Direcţii actuale în lingvistică- DAL)

This master’s degree programme addresses the study of human language and provides foundational training in several different areas including 

Linguistic Typology

Sociolinguistics

Discourse Analysis

Generative Syntax

Formal Semantics and Possible World Semantics

Pragmatics

Syntax – Semantics – Pragmatics Interface Phenomena

Philosophy of Language and Integralism

History of Linguistics

Linguistic Anthropology

Text Semiotics

The language of instruction is chosen among EnglishFrench and Romanian for each class, sometimes a combination of English and Romanian and French and Romanian, depending on the linguistic competences of the students themselves. In other words, this programme has an integrated multilingual curriculum that is designed to adapt to the students’ linguistic competences.

Each course introduces students to the latest academic developments in the field and focuses on furthering and refining skills such as critical information processing, critical thinking and the use of research methodologies in linguistic research.

For students interested in furthering their studies by pursuing a PhD in the future in the field of Linguistics, this MA programme offers the best training to ensure both the theoretical knowledge and the research skills a fledgeling researcher needs. Currently, two of the programme’s teachers are also PhD advisors.

Pentru fiecare curs, limba de predare şi evaluare se 

Academic partners: 

Université de Genève, 

Universität Tübingen, 

Universidade da Coruña

Teachers  (link pagina separata)

Acest program masteral îi reuneşte pe cei mai buni specialişti ai Facultăţii din departamentele de 

  • Limba şi literatura englezăŞtefan OLTEANImola-Agnes FarkasAdriana TODEA
  • Limba română şi lingvistică generalăOana BOCCornel VÎLCU;
  • Limbi şi literaturi romaniceLiana POPCristiana PAPAHAGIVeronica MANOLE;
  • şi Limbi străine specializateDiana COTRĂU

şi beneficiază de colaborări cu specialişti din universităţi străine.

Admission (link pagina separata)tice

Competenţe profesionale:
●cunoaşterea tendinţelor fundamentale în lingvistica contemporană, a metodelor moderne de cercetare în lingvistică, a conceptelor şi a terminologiei lingvistice;
●înţelegerea naturii limbajului şi a comunicării;
●formarea unor deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul doctoratului şi pentru redactarea tezei de doctorat.

Durata studiilor: 2 ani

Locuri la buget (6) şi cu taxă

(vezi https://lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/06/locuri_admitere_master.pdf)

Concursul de admitere:
a) Proba scrisă 1/3
Candidaţii vor preda la interviu un proiect de cercetare gata redactat (minimum 3 pagini tehnoredactate), bine documentat (minimum 5 titluri bibliografice indicate ca sursă în text) şi argumentat, care să ateste atât continuitatea preocupărilor lor pentru teoriile limbajului, cât şi abilităţi de redactare ştiinţifice în limbile engleză sau franceză sau română. Proiectul va fi citit şi evaluat de către comisie.


b) Media anilor de licenţă 1/3;

c) Media examenului de licenţă 1/3.

(vezi https://lett.ubbcluj.ro/regulament-admitere-nivel-master/)


Interviul constă în prezentarea proiectului de cercetare (aproximativ 10 minute), urmată de o discuţie cu comisia de admitere pe baza prezentării.

Tematica de examen:
Proiectul de cercetare prezentat trebuie să aibă un cadru teoretic clar delimitat şi să fie fundamentat pe o teorie lingvistică cu credibilitate academică.

Teachers from our department:

Teachers from other departments:

  • Oana BOCCornel VÎLCU
  • Liana POP,Cristiana PAPAHAGIAnamaria CUREAVeronica MANOLE
  • Diana COTRĂU

Click here for more information!